incompetència 

El Tribunal de Cuentas posa al descobert la incompetència del govern del PP
L’informe de fiscalització del 2013 denuncia el possible pagament de “prestacions fraudulentes” per part del FOGASA, un organisme que depèn del Ministeri de Treball

Madrid (ACN).- El Tribunal de Cuentas  ha fet públic aquest dilluns l’informe de fiscalització sobre la gestió i control de les prestacions abonades pel Fons de Garantia Salarial (FOGASA) durant el 2013, que posa de manifest la seva mala gestió i destaca la possibilitat que estigui abonant “prestacions fraudulentes”. Segons el document, al què ha tingut accés l’ACN, la carència de mitjans humans per tramitar les prestacions “ha provocat sobrecostos, falta d’oposició i de control als judicis”, fet que “pot suposar un risc d’abonament de prestacions de garantia salarial, possibles pagaments duplicats, així com un baix índex de cobrament de deutes d’empresaris i persones físiques”. El FOGASA és un organisme que depèn del Ministeri de Treball que garanteix als treballadors la percepció de salaris, indemnitzacions per acomiadament o extinció de contracte pendents de pagament per insolvència o concurs de creditors de l’empresa.


Segons l’informe de fiscalització que ha aprovat el ple del Tribunal de Cuentas, la crisi econòmica ha disparat un 295% el nombre d’expedients pendents de tramitació per part del FOGASA entre 2007 i 2013 sense que el Ministeri n’hagi augmentat la plantilla. Madrid, Barcelona i València són les demarcacions amb més expedients en tramitació. 

En concret, el 31 de desembre del 2013 FOGASA tenia pendent de resoldre 221.384 expedients, una xifra que supera en un 67% la de l’exercici anterior. Aquesta situació, segons el document, contrasta “significativament” amb la plantilla, mentre que les accions que s’han dut a terme no han obtingut resultats. 

En aquest marc, l’informe recorda que per agilitzar la resposta FOGASA va signar un contracte amb una empresa pública, va contractar personal interí i va aprovar un pla de xoc i l’anomenat “projecte GRETA”. 

Mesures que “no van ser suficients per pal•liar aquesta situació”, perquè el termini mitjà de tramitació durant el 2013 va assolir els 201,52 dies, mentre que al 2012 era de 185,47 dies. A Madrid, Barcelona i València el termini mitjà era molt més elevat, i va assolir els 395, 379 i 354 dies, respectivament. 

Segons el document, el nombre de lletrats del FOGASA també era “insuficient” en relació a la totalitat de judicis als què ha d’acudir el fons, una carència que ha suposat en determinats casos que s’hagin abonat prestacions fruit de sentències favorables per als treballadors que “en cas d’haver existit oposició dels lletrats podrien haver estat desfavorables”.

Pagaments duplicats

L’informe també posa de manifest que al 2013, dotze de les Unitats Administratives Perifèriques del FOGASA “no van fer cap enviament d’informació de duplicitats al Servei Públic d’Ocupació Estatal” i a la resta van existir “importants diferències entre el total d’expedients amb salaris de tramitació i el percentatge de duplicitats detectades”. 

Segons el Tribunal de Comptes, “aquesta circumstància pot provocar el risc que FOGASA no comuniqui al Servei Públic d’Ocupació Estatal la totalitat dels salaris de tramitació pagats als treballadors, i per tant s’estaria produint el pagament duplicat de prestacions públiques per tots dos organismes”. 

Deutes no cobrats

A més, l’informe apunta que no existia cap criteri homogeni per a la comunicació a les empreses del deute amb l’organisme en virtut del pagament de prestacions als seus treballadors. De fet, a finals del 2013 el saldo dels deutors era de 7.040.650.315 euros que corresponien a 174.804 empresaris. 

“Les actuacions de l’organisme per a la recuperació d’aquests deutes van ser molt escasses i l’índex de cobrament va ascendir a l’1,5% al 2013, xifra que se situava en el 0,2% quan els deutors eren persones físiques”, diu l’informe.

Sobrecost en la gestió

Pel que fa a la contractació d’una empresa pública per tramitar els expedients, l’informe denuncia “indicis d’extralimitció de les funcions de suport encarregades”, fet que “vulnera la normativa vigent”. Segons el document, la contractació va suposar una despesa de 3.267.000 euros, mentre que si se n’hagués ocupat el mateix FOGASA el cost hauria estat de 274.281 euros.