Restes de Silex


Primer pla de l’os d’un hipopòtam | ACN

Les excavacions arqueològiques que s’estan portant a termes al Barranc de la Boella, a la Canonja (el Tarragonès), han descobert una gran troballa. Aquestes tasques, que van començar ja fa unes setmanes, han posat al descobert un conjunt de més de 50 eines de sílex d’un valor excepcional per la seva antiguitat, que se situaria entre fa 800.000 i un milió d’anys.
La troballa s’ha fet a la zona de La Mina i estan molt ben conservades. A banda, també s’ha recuperat un elevat nombre de copròlits de hiena i entre les restes òssies de grans dimensions destaquen diversos grans fragments d’astes de cèrvids i un fèmur de rinoceront de la mateixa cronologia que les eines.
Bon estat de conservació
La bona conservació de les restes de sílex tallades permeten documentar les  característiques tecnològiques dels primers conjunts arqueològics. El conjunt del Barranc de la Boella té un gran valor, per l’excepcionalitat d’aquest arxiu, entre la resta d’evidències disponibles a Euràsia d’aquest període tan remot de la història de la humanitat fora d’Àfrica.
Així mateix, la conservació de les restes de fauna també és excepcional i de moment s’han definit fins a quatre estrats amb material paleontològic i arqueològic.
Pel que fa a les restes desenterrades en aquesta campanya sobresurt la presència d’una diversitat important de taxons (cèrvids, cavalls, bòvids, rinoceronts) que facilitaran una fonamentada interpretació paleoecològica dels ecosistemes fluvials i deltaics de la conca del Francolí.

Una mostra de les eines de sílex trobades a La Boella. Foto: IPHES